Aanmelden Fanclub Mooi Wark

Naam *
Adres & huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
IBAN nummer *
Geboortedatum * - -
Eventuele opmerkingen
Ik ga akkoord met de automatische incasso en de algemene voorwaarden (zie hieronder)Algemene voorwaarden en informatie

Lidmaatschap geschiedt alleen via automatische incasso. Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en bedraagt € 15,00 per kalenderjaar. Tussentijdse aanmelding is mogelijk. Daarbij zal de contributie naar rato worden berekend. De contributie zal jaarlijks via een automatische afschrijving worden voldaan.

Opzeggingen dienen uiterlijk 1 maand voor het einde van het jaar schriftelijk (e-mail of post) kenbaar gemaakt te worden.